Noodgevallen

Noodgevallen 

Telefoonnummer in geval van nood (BHV / AED):

 +31 (0)118-236086 / Alarmnummer: 112

Zijn de receptie en de brasserie gesloten en wilt u contact met een van onze medewerkers?

Indien het niet kan wachten totdat de receptie weer geopend is, maar het geen noodsituatie betreft, 

dan kunt u gebruik maken van de intercom. Deze bevindt zicht naast de ingang van de receptie.