Parkregels

• Elke gast dient zich te melden bij de receptie.

• Het overleggen van een identiteitsbewijs is verplicht.

• Iedereen die op het terrein aanwezig is, dient onze parkregels te kennen. Deze dienen in het gemeenschappelijk belang. Bij het niet naleven hebben wij het recht u van het park te verwijderen.

• In het chalet/kampeermiddel mogen alleen zij overnachten die bij de receptie staan ingeschreven.

• Dag bezoekers van onze gasten zijn welkom, maar dienen zich eveneens bij aankomst te melden bij de receptie. Mocht deze op dat moment gesloten zijn, dan graag op een later tijdstip melden. Dag bezoekers zijn gratis. 

• Bezoekers kunnen, in overleg met de receptie, de auto op het terrein parkeren. € 6,50 per dag. Hiervoor is het kenteken van de auto nodig.

• Parkeren is alleen toegestaan in een parkeervak.

• De slagboom van het park is zo geprogrammeerd dat er nooit meer dan één voertuig per plaats op het park aanwezig kan zijn. Lawaai dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Van 23.00 uur tot 07:30 uur is algemene rust geboden.

• Balspelen zijn alleen toegestaan op het sportveld. 

• Honden moeten op het park altijd kort aangelijnd zijn en dienen hun behoefte, ook plassen, buiten het terrein te doen. Bij een ongelukje dient u dit zelf te reinigen.

• Voor diefstal, verlies, ongeval of schade op het terrein stellen wij ons op geen enkele manier aansprakelijk, behalve als dit door schuld van ons of onze medewerkers is veroorzaakt.

• Afvalartikelen dienen in een gesloten plastic vuilniszak in de afvalcontainer te worden gedeponeerd. Glas kan in de glasbak en papier in de papiercontainer. Deze vindt u bij de ingang naast de receptie. Batterijen en klein chemisch afval kan worden afgegeven bij de receptie.

• Radio, TV of welke vorm van geluid dan ook dient absoluut niet verder te horen te zijn dan de eigen kampeerplaats of accommodatie.

• Het graven van kuilen en geulen is absoluut verboden, ook bij hevige regenval. Ons terrein is 100% gedraineerd zodat het water weer snel zakt.

• Het gebruik van alcoholische dranken is alleen toegestaan op de eigen kampeerplaats of in/om het chalet. Het rondlopen met geopende alcoholische dranken is niet toegestaan.

• Barbecueën is toegestaan van 10:00 uur tot 21:00 uur mits de omgeving hiervan geen last ondervind. Andere vormen van open vuur zijn niet toegestaan.